MLN

Enzyme

 • #资产管理人
 • #金融/银行
 • #业务平台
 • #去中心化金融
 • #币安BUSD
 • #Binance Not listed (BUSD)
 • #币安未上线 (BUSD)
 • #바이낸스가 상장되지 않았습니다(BUSD)
 • #Binance は上場されていません (BUSD)
 • #Binance no figura en la lista (BUSD)
 • #Binance không được liệt kê (BUSD)
 • #Binance tidak terdaftar (BUSD)
 • #Binance n'est pas répertorié (BUSD)
 • #Binance listelenmiyor (BUSD)
 • #Binance не котируется (BUSD)
 • 17.118
 • $4,562.6万排名第522
 • $1,183.63万
 • 266.54万

Enzyme实时行情

查看全部
 • 1分
 • 3分
 • 5分
 • 15分
 • 30分
 • 1时
 • 2时
 • 4时
 • 6时
 • 8时
 • 1天
 • 3天
 • 1周
 • 1月
 • 3月

虚拟币关注排行榜

查看全部
 • #币种现价($)24H涨幅
 • 1GARI0.01838+22.94%
 • 2SOLX0.1891+11.53%
 • 3MLN15.78+10.97%
 • 4APT5.658+6.98%
 • 5WLD1.676+6.11%
 • 6CGL0.00596+4.01%
 • 7PEPE0.0000006963+3.63%
 • 8ETH3,525.14+2.92%
 • 9DOGE0.12+2.08%
 • 10BNB594.93+1.86%
 • 11DOT5.83+1.06%
 • 12USDC1+0.01%
 • 13BTC64,944.72-0.14%
 • 14SOL136.52-0.24%
 • 15XRP0.49-0.36%
 • MORE+

简况

 • $4,562.6万
 • --
 • 266.9万枚
 • --
 • --
 • 266.54万枚

行情数据

市值信息

 • $4,562.6万
 • 266.54万
 • $1,183.63万
 • $1.2万亿
 • 266.92万
<0.01%
99.86%
2.85%

价格行情

$16.496
现价: $17.118
$18.314

主流交易所行情 (MLN/USDT, MLN/BTC, MLN/ETH, 共8个交易对)

 • 平台最新价($)24H涨跌幅24H成交额($)
 • Binance17.08+1.91%102.55万
 • OKX17.14+3.75%1.58万
 • MEXC17.093+2.05%4.23万
 • Gate17.12+2.45%1.77万
 • Huobi17.1564+2.57%20.1万
 • Binance0.000264+2.72%0.3
 • MEXC0.004857-0.61%6.64
 • Gate0.00485-0.81%2.44

◎ Bi123区块链平台及时更新美国交易所的MLN实时⾛势,今⽇Enzyme价格为$17.118,其24⼩时内交易额为$1,183.63万。除了Enzyme以外⽬前最受关注的虚拟币是中本聪创⽴的⽐特币,截⽌2024年6月19日的全球总市值有 $1.2万亿。

扫码下载APP添加官方微信
行情机会交流